Chiếc bẫy thời gian


Người không có thời gian dành cho người thân, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho sự cô độc.

Người không có thời gian để nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho bệnh tật. Người không có thời gian vận động, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để giảm cân.

Thời gian đối với mỗi người đều công bằng, nếu mình lạm dụng lúc này, sẽ phải bù đắp vào lúc khác.

Cuộc đời như một ván cờ, và đối thủ của bạn chính là thời gian. Tranh đấu quyết liệt nhất đôi khi được tính bằng phút giây. Có những quyết định hay lời nói chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có khi dùng tất cả thời gian còn lại cũng không thể bù đắp.

Giống như người đang hấp hối, có dùng cả gia tài cũng không thể đổi lại, dù chỉ một hơi thở.

Vì thế khi khỏe mạnh, lúc còn thời gian nên cố gắng làm những điều có ích và cần thiết, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng.


(Trích Thả trôi phiền muộn’ – Suối Thông)